Waar staan we en wat zijn de uitdagingen?

Waar staan we nu en wat zijn de uitdagingen? Dit waren de aandachtspunten van de regiobijeenkomst van 24 april 2018 in het Erasmus MC te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst waren ruim zestig zorgprofessionals uit het netwerk bij elkaar om hun ervaring te delen en van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van netwerkvorming  in van de regio. Voorafgaand hieraan zijn de voorzitters van de netwerktumorgroepen (NTG’s) uit de regio CONCORD bij elkaar gekomen met de regiocommissieleden.  Zij presenteerden de status van hun  netwerktumorgroep en bespraken de knelpunten voor de verdere ontwikkeling.

Het grootste knelpunt bij de regionale netwerkvorming is de ICT. Bij de regionale MDO’s en de Netwerktumorgroepen (NTG’s) is het uitwisselen van (beeld)gegevens via XDS nog steeds niet mogelijk. Dit ondanks dat de raden van bestuur van alle ziekenhuizen hier gezamenlijk achter staan. Ook het uitwisselen van beeldmateriaal via sFTP, de tussenvariant totdat XDS gerealiseerd is, is niet operationeel. De regio oncologiecommissie gaat XDS weer onder de aandacht brengen van alle raden van bestuur, want volgend jaar moet het operationeel zijn.

Ook waren er een aantal interessante presentaties uit het werkveld. Jan Maarten van der Zwan gaf een toelichting op het IKNL-onderzoeksrapport Kanker in beeld. Hier is gekeken naar de zorg van patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Klik hier voor het rapport.  Annemieke van der Padt, Internist oncoloog Maasstad ziekenhuis en Wouter Vles, chirurg Ikazia presenteerde de totstandkoming en verdere ontwikkeling van hun Borstkanker centrum ZuidHollandZuid. Ook het netwerk Dermatologie is volop in ontwikkeling vertelde Tamar Nijsten, hoofd Dermatologie van het Erasmus MC. En dat de rol  van casemanager belangrijker wordt voor de ketenzorg,  bleek wel uit het verhaal van  Liesbeth Struik, casemanager oncologie in het Ikazia Ziekenhuis. Zij gaf aan dat  casemanagers het eerste aanspreekpunt zijn voor patiënten en de schakel vormen tussen specialisten zowel in het eigen huis als daarbuiten.  Op regionaal niveau is er een netwerk van casemanagers. Zij kwamen 26 april bij elkaar om kennis en ervaring  te delen.

Mocht u vragen hebben of één van de presentaties willen ontvangen, neem dan contact op met Noesja Hoffschlag communicatieadviseur van het oncologische netwerk van Zuidwest Nederland.

Klik hier voor het programma van die avond.