Jaaroverzicht 2019/2020

TERUGBLIK DOOR
JAN DROOGER

Jan Drooger, oncoloog in het Ikazia ziekenhuis, is voorzitter van het dagelijks bestuur van Concord. Klik hier en zie hoe hij terugkijkt op het afgelopen jaar.

STRUCTUUR EN PLANVORMING VAN HET NETWERK

Sinds het najaar van 2019 is Jacqueline de Wit regiomanager van Concord. In 2020 is gestart met de inrichting van de structuur van het netwerk en de planvorming voor 2020. De planvorming voor een goede samenwerking en de kwaliteit van zorg zijn gezamenlijk gedefinieerd en vastgelegd in het jaarplan 2020. Binnen Concord staan de netwerken per tumortype centraal. De voorzitters van de oncologiecommissies uit de deelnemende ziekenhuizen zijn het regionale aanspreekpunt.

Een afvaardiging van deze commissie vormt samen het dagelijks en het algemeen bestuur van Concord. Dit regionale bestuur is verantwoordelijk voor de planvorming en resultaten. De regiomanager van Concord stimuleert en ondersteunt de onderlinge samenwerking. Een team van coördinatoren en projectleiders ondersteunt de verschillende werkgroepen. De communicatieadviseur maakt de resultaten van de regionale samenwerking zichtbaar voor de betrokken en andere geïnteresseerden.

De best practises deelt de communicatie- adviseur van Concord met de zorgprofessionals uit het netwerk en andere betrokkenen bij de regionale kankerzorg. Zie ook:

Onze vlogserie
Deze webpagina
Onze LinkedIn pagina

Klik hier voor ‘wie is wie’ binnen het oncologie- netwerk Concord.

800

Zorgprofessionals

8

Perifere ziekenhuizen

1

Academisch Ziekenhuis

234

Volgers op LinkedIn

1

(geplande) bijeenkomst casemanagers (feb. 2021)

2

cliëntenraad bijeenkomsten (mrt. en nov. 2020)

2

informatiebijeenkomsten Tumor first traject voor ovariumcarcinoom (dec. 2020 en jan. 2021)

6

bijeenkomsten van het dagelijks bestuur (elke 6 weken) waarvan

4

keer met de leden van het algemeen bestuur

6

bijeenkomsten van de regionale projectleiders (elke 6 weken)

10

applicatiemedewerkers van diverse ziekenhuizen betrokken bij transmurale gegevensuitwisseling (apr. en nov. 2020)

10

bijeenkomsten van het regiobureau Concord (regiomanager, bureausecretaris en communicatieadviseur)

30

huisartsen namen deel aan online scholing st. Koel over regionale kankerzorg (okt. 2020)

80

deelnemers netwerkbijeenkomst regio Zuidwest (okt. 2019)
EIGEN
BEELDMERK
CONCORD

De naam Concord [konkort] is afgeleid van de Engelse term voor “overeenkomst” en samen met het vignet of logo (eind 2019) staat het voor de samenwerking van acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest. De bloem is geïnspireerd op een lotus en staat voor harmonie.

VERNIEUWDE WEBSITE

Op de website oncologienetwerkconcord.nl staat welke ziekenhuizen samenwerken. Zelf laten de ziekenhuizen ook zien dat zij onderdeel zijn Concord door een vermelding over de regionale samenwerking op hun eigen website. Dit is de webpagina van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hierop staat in tekst en het logo van Concord dat zij regionaal samenwerkingen:

www.franciscus.nl/oncologiecentrum/oncologiecentrum/oncologienetwerk-concord

AAN HET WOORD


“Ik werk in het Erasmus MC maar onze afdeling heeft een sterke regionale en multidisciplinaire functie. Op veel vlakken zijn de uitdagingen binnen oncologie van de verschillende ziekenhuizen vergelijkbaar. Daarom is het zo handig om in dit verband met elkaar om de tafel zitten.”

Prof. dr. R. A. Nout – Afdelingshoofd Radiotherapie Erasmus MC


“De structuur van het netwerk en het regelmatige overleg hebben er voor gezorgd dat we elkaar makkelijk weten te vinden en opvbelangrijke onderwerpen echt samen kunnen optrekken.vEr wordt open en transparant gecommuniceerd en samengewerkt opvbasis van vertrouwen.vWe zetten goede stappen om de oncologische zorg in de hele regio verder te optimaliseren.”

Dr. A.Y. Thijssen – MDL arts en voorzitter Oncologiecommissie Albert Schweitzer Ziekenhuis


“De samenwerking tussen Klinische genetica en de Concord ziekenhuizen heeft duidelijker vorm gekregen. Dit zal leiden tot kortere lijnen wat betreft klinisch genetisch zorg in de regio. In december van dit jaar starten we met de eerste online scholing voor het “Tumor First” traject voor ovariumcarcinoom.”

Dr. A. Wagner – Klinisch geneticus Erasmus MC


“Aan de ‘borstkankertafel’ van het Reinier de Graaf Gasthuis wordt al langer gesproken over het aan de slag gaan met PROMS in de spreekkamer. Na meerdere gesprekken met Femmy Meenthorst, projectleider “Passend behandelplan bij borstkanker’ bij Concord, is besloten aan te haken op het regionaal dashboard van de ziekenhuizen uit de regio Zuidwest. We verwachten te starten in het eerste kwartaal van 2021.”

Eveline de Moor – Projectleider PROMS in de spreekkamer Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

1 online omgeving voor uitwisselen regionale netwerk- standaarden tussen de Concord ziekenhuizen (nov. 2020).
1 ziekenhuis buiten het Concord netwerk gaat in 2021 gebruik maken van regionaal dashboard PROMS in de spreekkamer en voor …
1 ander tumortype, Melanoom, is project PROMS in de spreekkamer van start gegaan.

2
samenwerkingspartners: stichting Koel en stichting Beter Keten.

VLOGSERIE CONCORD

Voor deze vlogserie gaat ervaringsdeskundige Kristel Kuiper langs de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij Concord. Kristel gaat in gesprek met professionals en patiënten over hun kennis en ervaringen. Kristel zocht uit hoe het staat met de kankerzorg ten tijde van corona en wat een passend behandelplan bij borstkanker inhoudt. Het volgende vlog is in voorbereiding en gaat over casemanagement. Klik hier voor alle afleveringen.

GEGEVENSUITWISSELING ZORGSTANDAARDEN

Addy van Hooren, werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en projectleider gegevensuitwisseling zorgstandaarden vertelt in dit filmpje meer over deze regionale samenwerking.

Meer weten over het project? Klik hier.

PASSEND BEHANDELPLAN

Het thema Passend behandelplan staat vol in de schijnwerpers. Om die reden maakte het NFK / regionale oncologienetwerken de korte documentaire: ‘Een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker’. In deze docu is ook Femmy Meenhorst, projectleider van ons regionale project ‘Passend behandelplan bij borstkanker’, aan het woord. Floor van Neunen, werkgroep passend behandelplan, zegt het volgende:

“Dit gaat voor de zorgverleners opleveren dat ze beter inzicht hebben in wie de patiënt is en hoe zijn contact eruitziet. De inhoud van de gesprekken zal veranderen omdat je meer vanuit de patiënt zijn geheel gaat redeneren en minder vanuit de ziekte.”

Bekijk de docu hier. Meer weten over het regionale dashboard, Passend behandelplan bij borstkanker?
Klik hier
.

HIERONDER BEGINT DE MOBIELE VERSIE

Jaaroverzicht 2019/2020

TERUGBLIK DOOR JAN DROOGER

Jan Drooger, oncoloog in het Ikazia ziekenhuis, is voorzitter van het dagelijks bestuur van Concord. Klik hier en zie hoe hij terugkijkt op het afgelopen jaar.

STRUCTUUR EN PLANVORMING VAN HET NETWERK

Sinds het najaar van 2019 is Jacqueline de Wit regiomanager van Concord. In 2020 is gestart met de inrichting van de structuur van het netwerk en de planvorming voor 2020. De planvorming voor een goede samenwerking en de kwaliteit van zorg zijn gezamenlijk gedefinieerd en vastgelegd in het jaarplan 2020. Binnen Concord staan de netwerken per tumortype centraal. De voorzitters van de oncologiecommissies uit de deelnemende ziekenhuizen zijn het regionale aanspreekpunt.

Een afvaardiging van deze commissie vormt samen het dagelijks en het algemeen bestuur van Concord. Dit regionale bestuur is verantwoordelijk voor de planvorming en resultaten. De regiomanager van Concord stimuleert en ondersteunt de onderlinge samenwerking. Een team van coördinatoren en projectleiders ondersteunt de verschillende werkgroepen. De communicatieadviseur maakt de resultaten van de regionale samenwerking zichtbaar voor de betrokken en andere geïnteresseerden.

De best practises deelt de communicatie- adviseur van Concord met de zorgprofessionals uit het netwerk en andere betrokkenen bij de regionale kankerzorg. Zie ook:

Onze vlogserie
Deze webpagina
Onze LinkedIn pagina

Klik hier voor ‘wie is wie’ binnen het oncologie- netwerk Concord.

FIGURES & FACTS

1

(geplande) bijeenkomst casemanagers (feb. 2021)

2

cliëntenraad bijeenkomsten (mrt. en nov. 2020)

2

informatiebijeenkomsten Tumor first traject voor ovariumcarcinoom (dec. 2020 en jan. 2021)

6

bijeenkomsten van het dagelijks bestuur (elke 6 weken) waarvan

4

keer met de leden van het algemeen bestuur

6

bijeenkomsten van de regionale projectleiders (elke 6 weken)

10

applicatiemedewerkers van diverse ziekenhuizen betrokken bij transmurale gegevensuitwisseling (apr. en nov. 2020)

10

bijeenkomsten van het regiobureau Concord (regiomanager, bureausecretaris en communicatieadviseur)

30

huisartsen namen deel aan online scholing st. Koel over regionale kankerzorg (okt. 2020)

80

deelnemers netwerkbijeenkomst regio Zuidwest (okt. 2019)

EIGEN BEELDMERK CONCORD

De naam Concord [konkort] is afgeleid van de Engelse term voor “overeenkomst” en samen met het vignet of logo (eind 2019) staat het voor de samenwerking van acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest. De bloem is geïnspireerd op een lotus en staat voor harmonie.

HIGHLIGHTS

1 online omgeving voor uitwisselen regionale netwerk- standaarden tussen de Concord ziekenhuizen (nov. 2020).
1 ziekenhuis buiten het Concord netwerk gaat in 2021 gebruik maken van regionaal dashboard PROMS in de spreek- k1amer en voor …
1 ander tumortype, Melanoom, is project PROMS in de spreekkamer van start gegaan.

2
samenwerkingspartners: stichting Koel en stichting Beter Keten.

VERNIEUWDE WEBSITE

Op de website oncologienetwerkconcord.nl staat welke ziekenhuizen samenwerken. Zelf laten de ziekenhuizen ook zien dat zij onderdeel zijn Concord door een vermelding over de regionale samenwerking op hun eigen website. Dit is de webpagina van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hierop staat in tekst en het logo van Concord dat zij regionaal samenwerkingen.

AAN HET WOORD

“Ik werk in het Erasmus MC maar onze afdeling heeft een sterke regionale en multidisciplinaire functie. Op veel vlakken zijn de uitdagingen binnen oncologie van de verschillende ziekenhuizen vergelijkbaar. Daarom is het zo handig om in dit verband met elkaar om de tafel zitten.”

Prof. dr. R. A. Nout – Afdelingshoofd Radiotherapie Erasmus MC

“De structuur van het netwerk en het regelmatige overleg hebben er voor gezorgd dat we elkaar makkelijk weten te vinden en opvbelangrijke onderwerpen echt samen kunnen optrekken.vEr wordt open en transparant gecommuniceerd en samengewerkt opvbasis van vertrouwen.vWe zetten goede stappen om de oncologische zorg in de hele regio verder te optimaliseren.”

Dr. A.Y. Thijssen – MDL arts en voorzitter Oncologiecommissie Albert Schweitzer Ziekenhuis

“De samenwerking tussen Klinische genetica en de Concord ziekenhuizen heeft duidelijker vorm gekregen. Dit zal leiden tot kortere lijnen wat betreft klinisch genetisch zorg in de regio. In december van dit jaar starten we met de eerste online scholing voor het “Tumor First” traject voor ovariumcarcinoom.”

Dr. A. Wagner – Klinisch geneticus Erasmus MC

“Aan de ‘borstkankertafel’ van het Reinier de Graaf Gasthuis wordt al langer gesproken over het aan de slag gaan met PROMS in de spreekkamer. Na meerdere gesprekken met Femmy Meenthorst, projectleider “Passend behandelplan bij borstkanker’ bij Concord, is besloten aan te haken op het regionaal dashboard van de ziekenhuizen uit de regio Zuidwest. We verwachten te starten in het eerste kwartaal van 2021.”

Eveline de Moor – Projectleider PROMS in de spreekkamer Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

VLOGSERIE CONCORD

Voor deze vlogserie gaat ervaringsdeskundige Kristel Kuiper langs de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij Concord. Kristel gaat in gesprek met professionals en patiënten over hun kennis en ervaringen. Kristel zocht uit hoe het staat met de kankerzorg ten tijde van corona en wat een passend behandelplan bij borstkanker inhoudt. Het volgende vlog is in voorbereiding en gaat over casemanagement. Klik hier voor alle afleveringen.

GEGEVENSUITWISSELING ZORGSTANDAARDEN

Addy van Hooren, werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en projectleider gegevensuitwisseling zorgstandaarden vertelt in dit filmpje meer over deze regionale samenwerking.

Meer weten over het project? Klik hier.

PASSEND BEHANDELPLAN

Het thema Passend behandelplan staat vol in de schijnwerpers. Om die reden maakte het NFK / regionale oncologienetwerken de korte documentaire: ‘Een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker’. In deze docu is ook Femmy Meenhorst, projectleider van ons regionale project ‘Passend behandelplan bij borstkanker’, aan het woord. Floor van Neunen, werkgroep passend behandelplan, zegt het volgende:

“Dit gaat voor de zorgverleners opleveren dat ze beter inzicht hebben in wie de patiënt is en hoe zijn contact eruitziet. De inhoud van de gesprekken zal veranderen omdat je meer vanuit de patiënt zijn geheel gaat redeneren en minder vanuit de ziekte.”

Bekijk de docu hier. Meer weten over het regionale dashboard, Passend behandelplan bij borstkanker?
Klik hier
.

JAARPLAN 2021

Wat zijn de plannen voor 2021? Klik hier voor het jaarplan 2021.