Minister Bruins ontvangt Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2020

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Wat dat betekent en wat er voor nodig is, beschrijft de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 die  woensdag 19 december 2018 werd gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. De Agenda is te lezen via de link onderaan dit bericht.

Patiënten met kanker leggen een ingrijpend pad af, zowel bij de diagnostiek en behandeling als in hun leven en werk. In deze patient journey werken verschillende professionals en zorgaanbieders samen in een zorgnetwerk. Daarbij staat voorop dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt, in een goed proces van ‘samen beslissen’. De komende jaren gaan alle partijen die de Agenda Oncologische Netwerkzorg steunen, met betrokkenheid en draagvlak van hun achterbannen uitwerking geven aan trefzekere oncologische zorg.

Wat is daarvoor nodig?
Voor het best mogelijke behandelplan is het volgende essentieel: goede samenwerking van professionals in het netwerk, beschikbaarheid van benodigde informatie en expertise in het netwerk, afstemming in een multidisciplinair overleg en goede besturing van zorgnetwerken. Voor patiënten vraagt dit om transparantie van beschikbare expertise en behandeluitkomsten en een goed proces van samen beslissen. Voor professionals vraagt dit om standaarden voor informatie-uitwisseling en de technische mogelijkheid voor het uitwisselen van diagnostische beelden. Om een integraal behandelplan en een persoonlijke gezondheidsomgeving te realiseren, dienen zorgprofessionals beter ondersteund te worden, onder meer met digitale middelen en data- en beelduitwisseling over de muren van het ziekenhuis heen. Daarvoor is het belangrijk de huidige knelpunten op het gebied van ICT-mogelijkheden, afhankelijkheid van ICT-leveranciers, privacywetgeving en toenemende administratielasten voor zorgprofessionals weg te nemen. Dit zijn zorgbrede problemen. Regie van de overheid is vereist.

Impactconferentie
De Taskforce Oncologie en het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ presenteren hun Agenda Oncologische Netwerkzorg op de Impactconferentie Trefzekere oncologie: optimale zorg in netwerken. Gerenommeerde keynote speakers – Simon Oberst (University of Cambridge), prof.dr. Bas Bloem (Radboudumc) en prof. Mathieu Weggeman (em. hoogleraar TUE) – schetsen daar het grote belang van netwerkzorg en de meerwaarde die dit biedt voor nog betere kankerzorg. Het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ presenteert op de conferentie welke resultaten het de afgelopen jaren heeft geboekt. Ook komt aan de orde wat er de komende jaren concreet aangepakt moet worden. Persoonsgerichte integrale zorg, samen beslissen, goede en veilige digitale uitwisseling, eenduidige en eenmalige registratie van gegevens en adequate financiering zijn daarbij belangrijke thema’s. De overkoepelende missie is duidelijk: trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker!

Taskforce Oncologie
In de Taskforce Oncologie bundelen de volgende organisaties hun krachten: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS – die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vertegenwoordigt) en kennis- en kwaliteitsinstituut IKNL.

Meer informatie over het landelijke programma regionale oncologienetwerken via deze  website: https://www.oncologienetwerken.nl/nieuws/agenda-oncologische-netwerkzorg-voor-minister-bruins