Vijf vragen aan Manuel Castro Cabezas van het schildkliernetwerk

Welke rol had je bij de ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie?

Ik ben initiatiefnemer en één van de oprichters van het Schildkliernetwerk. Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen elf regionale ziekenhuizen. Momenteel ben ik naast Internist-endocrinoloog en vasculair geneeskundige  ook voorzitter van het (dagelijks)bestuur van het schildkliernetwerk.

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt waar je bij betrokken was?

Het operationeel maken van een breed gedragen, multidisciplinair samenwerkingsverband tussen oncologisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen. Dagelijks werken we aan excellente zorg voor patiënten met schildklierkanker. Onze kennis en ervaring delen we voortdurend met elkaar. Wat de kwaliteit van de behandelingen ten goede komt.

Wat heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze regionale netwerkvorming?

Het schildkliernetwerk is het een initiatief van specialisten uit meerdere ziekenhuizen. Het is echt een gezamenlijke inspanning en je ziet bij iedereen optimale inzet. Mede dankzij de steun van de stichting Beter Keten is deze regionale samenwerking tot stand gekomen.

Wat heeft de patiënt gemerkt van deze ontwikkeling(en)?

Ongeacht in welk ziekenhuis de diagnose wordt gesteld, overal gelden dezelfde protocollen en zorgpaden. Elke patiënt in onze regio is verzekerd van een optimaal behandelplan en de beste medische zorg. De samenwerking biedt de mogelijkheid om meer wetenschappelijk onderzoek te doen, sneller te innoveren en wanneer patiënten hiervoor in aanmerking komen de modernste behandelingen aan te bieden.

Hoe zie je de toekomst voor de regionale oncologische samenwerking?

Betere vastlegging van uitkomstparameters en toetsbare kwaliteitscriteria. Dit zal de kwaliteit van onze kankerzorg een enorme impuls geven.