Vlog 4: Het vaste aanspreekpunt oncologie

Het vaste aanspreekpunt, de casemanager oncologie

Speciaal voor de begeleiding van patiënten met kanker zijn er binnen de ziekenhuizen casemanagers. In een periode die veel onzekerheid met zich mee brengt, is er behoefte aan persoonlijke begeleiding. Kankerpatiënten én hun naasten kunnen daarom met elke vraag terecht bij hun vaste aanspreekpunt, de casemanager.

In dit vlog spreken we een patiënt en haar vaste aanspreekpunt in het IJsseland Ziekenhuis. Ook vragen we twee casemanagers in de 2de lijn uit het Maasstad Ziekenhuis en een casemanager in de 1ste lijn bij Huisartsenpraktijk Copenhaege, de POH oncologie, naar hun rol en wat er goed gaat en mogelijk beter kan.

Het vaste aanspreekpunt binnen het ziekenhuis
Behalve met een arts(en) krijgt een patiënt in het ziekenhuis te maken met veel verschillende zorgverleners. Bovendien ondergaat hij/zij veelal ingrijpende behandelingen op meerdere afdelingen. In deze periode van behandeling is er grote behoefte aan één vast aanspreekpunt. Dit is de casemanager. De patiënt én zijn naasten kunnen met al hun vragen over de diagnose, behandeling en nazorg bij hem of haar terecht.

Spin in het web
Elke casemanager heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied (kankersoort). De casemanager is goed op de hoogte van de specifieke ziekte en behandeling van de patiënt. Hij of zij vervult bovendien een coördinerende taak als het gaat om het zorgtraject in het ziekenhuis.

Schakel tussen patiënt en zorgverleners
Zo nodig legt de casemanager vragen van de patiënt voor aan de behandelend specialist of andere betrokken zorgverleners. Ook kan de casemanager doorverwijzen naar andere zorgverleners. Dit betekent onder andere dat de casemanager:

  • zo mogelijk aanwezig is bij de afspraken met de behandelend arts over de diagnose en/of het behandelplan.
  • bemiddelt bij het inschakelen van andere hulpverleners zoals de oncologiewijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, diëtist of thuiszorg.
  • zo nodig contact heeft met de andere hulpverleners en/of uw huisarts.
  • contact en overleg heeft met de betrokken medisch specialisten van andere ziekenhuizen (als een deel van uw behandeling daar plaatsvindt).

Persoonlijke ondersteuning
Behalve voor antwoord op praktische vragen kan een patiënt tijdens het gehele behandelingsproces bij de casemanager terecht voor advies, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. Ook zorgen, angsten, psychosociale en/of sociale problemen kunnen met de casemanager besproken worden.

Binnen de huisartsenpraktijk ook een vast aanspreekpunt oncologie?
De zorg in de eerstelijn wordt niet gestructureerd aangeboden. Veel kankerpatiënten geven aan dat zij na het behandeltraject in het ziekenhuis aansluiting missen met de juiste hulp en ondersteuning. Sinds 2019 is er een koplopers groep – verpleegkundig specialist, oedeemfysiotherapeut (met specialisatie oncologie), huisarts of praktijkverpleegkundige (met kennisgebied oncologie) – die zich inzetten om de kankerzorg in de eerstelijn beter te laten aansluiten.

Stappenplan vaste aanspreekpunt eerstelijn
Deze koplopers groep waar Jolanda Dekker (zie vlog) onderdeel van uitmaakt heeft een gestructureerde werkwijze ontwikkeld voor de huisartsenpraktijk en passen deze werkwijze toe. Iedereen die vanuit de huisartsenpraktijk mensen met kanker passend wil ondersteunen kan gebruik maken van een speciaal ontwikkelde Toolbox. In een stappenplan is uitgewerkt hoe de kankerzorg gerealiseerd kan worden met behulp van een POH oncologie. Deze handvatten zullen een impuls geven aan de ontwikkeling van ook een vast aanspreekpunt oncologie binnen de huisartsenpraktijk.

Meer lezen over de rol van Jolanda Dekker binnen de huisartsenpraktijk Copenhaege te Vlaardingen, klik hier. Stichting OOK faciliteert en begeleidt de koplopers groep bij het opzetten en integreren van niet-medische ondersteuning binnen de huisartspraktijk. www.stichting-ook.nl