Regionale bijeenkomst dashbord borstkanker

De regionale kankerzorg heeft een uitkomsten dashboard voor borstkanker. Hiermee kunnen arts, verpleegkundig specialist en patiënt beter samen beslissen over de best passende behandeling, het verloop monitoren en kijken wat de gevolgen zijn op het dagelijks leven. Door middel van benchmarken kunnen ziekenhuizen ook onderling vergelijken om hun kankerzorg verder te verbeteren. Hoe de acht regionale ziekenhuizen hiermee aan de slag gaan, wordt in deze regionale bijeenkomst verder verkend.  Zo werken we samen aan het verder verbeteren van de regionale borstkankerzorg.

Waarom de samenwerking belangrijk is zie je terug in het vlog dat we maakten over het passend behandelplan. Link: https://youtu.be/28wMVc0iSKs.

 

 

 

Gratis symposium behandeling melanoom stadium III

Gratis mini-symposium over de behandeling van stadium III melanoom voor oncologen, chirurgen, dermatologen en verpleegkundig specialisten. (incl. accreditatie)
Woensdag 10 november 2021, 18.00 – 21.00 uur Rotterdam

Op het programma

 • casus gestuurd bespreken stadiëring en lokale behandeling,
 • de adjuvante behandeling,
 • lopende en komende studies m.b.t. melanoom stadium II en III en
 • delen (eerste) ervaringen met het regionale zorgpad Melanoom.

De sprekers

 • Dr. Marion Stevense, internist-oncoloog, Amphia Ziekenhuis
 • Dr. Rick Waalboer-Spuij, dermatoloog, Erasmus MC Kanker instituut
 • Dr. Astrid van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker instituut
 • Dr. Dirk Grünhagen, oncologisch chirurg, Erasmus MC Kanker instituut

Aanmelden via: https://medischescholing.nl/cursus/38914/minisymposium-behandeling-stadium-iii-melanoom-2e-editie

Webinar succesvolle gegevensuitwisseling Rotterdamse Ziekenhuizen (SRZ)

Op dinsdag 21 september 2021 organiseren we vanuit de Samenwerkende Rotterdamse Ziekenhuizen (SRZ) een webinar over de ervaringen voor succesvolle gegevensuitwisseling met behulp van het Zorgplatform.

Elisa Timmer-Voets laat zien hoe de registratie van patiënttoestemmingen in het Maasstad Ziekenhuis is geregeld. Jan Drooger is internist-oncoloog in het Ikazia en voorzitter regionale oncologienetwerk Concord. Hij toont ons de meerwaarde van digitale uitwisseling in het oncologische behandel traject. Tanja Maas van het Rivas Zorggroep neemt ons mee in de praktische stappen van de implementatie van het Zorgplatform.

Het webinar is interessant voor: projectmanagers gegevensuitwisseling, functioneel applicatiebeheerders en innovatie-, informatie- & ICT managers. Echter is het webinar toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Het webinar vindt plaats in een Microsoft Teams meeting. Link naar de meeting: Click here to join the meeting.

De logistiek van het webinar is in handen van de Samenwerkende ChipSoft Ziekenhuizen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunnen deze gestuurd worden naar Secretariaat-SaCZ@deloitte.nl.

Nascholing huisartsen vroegdiagnostiek oncologie

In samenwerking met Leerpunt KOEL organiseren we op 5 oktober 2021 een webinar Oncologie in de regio. Het onderwerp van deze nascholing voor huisartsen is vroegdiagnostiek, laatste inzichten, wanneer te verwijzen.

Tijdens deze online scholing wordt u grondig geïnformeerd over de laatste kennis op het gebied van de oncologie, met bijzondere aandacht voor pancreas-, long-, oesophaguscarcinoom en hematologische oncologie. In deze nascholing ligt het accent op vroegdiagnostiek vanuit de huisarts en wanneer u doorverwijst. Daarnaast staat de scholing in teken van een vloeiende samenwerking tussen huisarts en specialist en hoe deze samenwerking op te tuigen zodat hij geborgd blijft.

De sprekers zijn afkomstig van de verschillende ziekenhuizen uit het oncologienetwerk Concord en het Erasmus MC Kanker Instituut. Binnen het programma is er gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

18.00-18.10 uur Dr. J.C. Drooger, internist-oncoloog Ikazia Ziekenhuis, voorzitter Oncologie-regiocommissie Concord met korte introductie Concord.
18.10-18.45 uur Prof. Dr. C.H.J. (Casper) van Eijck, pancreato-biliair chirurg Erasmus MC: Pancreaskopcarcinoom: een vreemd gevoel in de bovenbuik; naar huis of verder kijken?
18.45-19.20 uur F.A.H. (Frank) Jacobs, longarts, Ikazia Ziekenhuis: Longcarcinoom: Hoesten! Wat moet ik daar mee?
19.20-19.30 uur Pauze
19.30- 20.05 uur Dr. Y. (Yorick) Sandberg, internist-hematoloog, Maasstad Ziekenhuis: Hematologie: De bobbel in de nek en algemene malaise: toch maar starten met lab?
20.05-20.40 uur Dr. A.Y (Annemieke) Thijssen, MDL-arts, Albert Schweitzer Ziekenhuis: Slokdarmcarcinoom: Wat te doen als het eten blijft hangen? Doet u een gastroscopie?
20.40 uur Afronding, laatste vragen en invullen evaluatieformulieren
21.00 uur Einde

Kijk voor alle informatie en het aanmelden op de website van Leerpunt KOEL.

AYA*-bijeenkomst voor zorgprofessionals uit Zuidwest Nederland

Op 21 september 2021 organiseert het Erasmus MC Kanker Instituut en het Maasstad Ziekenhuis een AYA bijeenkomst voor zorgprofessionals.

Doel van deze bijeenkomst is kennismaken en ervaringen uitwisselen. We zien dat steeds meer ziekenhuizen begonnen zijn met het inregelen van de AYA-zorg in zijn of haar ziekenhuis of hiermee willen starten.

Vragen die beantwoord worden:
– Waarom AYA-zorg?
– Wat zijn de SONCOS-normen voor de AYA-zorg? (minimaal AYA-contactpersoon)
– Hoe organiseer je AYA-zorg in jouw ziekenhuis?
– Hoe neem je een AYA-anamnese af?

Doelgroep Zorgverleners & medewerkers die zich bezig (willen) houden met de AYA-zorg en werkzaam zijn in een ziekenhuis in de regio Zuidwest Nederland.
Datum             : 21 september 2021
Tijdstip           : 16:00 uur – 18:30 uur
Locatie            : Via Microsoft Teams
Aanmelden    : Rinie Lammers via lammersr@maasstadziekenhuis.nl Max. 3 deelnemers per ziekenhuis.

* AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 tot ±35 jaar. Zij hebben unieke medische en psychosociale zorgbehoeften typerend voor hun levensfase. Zij hebben vragen over ziekte en behandelingen en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld: vruchtbaarheid, studeren, starten op de arbeidsmarkt, het kopen van een huis, het aangaan van relaties. Kijk op de website: Home – Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk (ayazorgnetwerk.nl)

Vlog 4: Het vaste aanspreekpunt oncologie

Het vaste aanspreekpunt, de casemanager oncologie

Speciaal voor de begeleiding van patiënten met kanker zijn er binnen de ziekenhuizen casemanagers. In een periode die veel onzekerheid met zich mee brengt, is er behoefte aan persoonlijke begeleiding. Kankerpatiënten én hun naasten kunnen daarom met elke vraag terecht bij hun vaste aanspreekpunt, de casemanager.

In dit vlog spreken we een patiënt en haar vaste aanspreekpunt in het IJsseland Ziekenhuis. Ook vragen we twee casemanagers in de 2de lijn uit het Maasstad Ziekenhuis en een casemanager in de 1ste lijn bij Huisartsenpraktijk Copenhaege, de POH oncologie, naar hun rol en wat er goed gaat en mogelijk beter kan.

Het vaste aanspreekpunt binnen het ziekenhuis
Behalve met een arts(en) krijgt een patiënt in het ziekenhuis te maken met veel verschillende zorgverleners. Bovendien ondergaat hij/zij veelal ingrijpende behandelingen op meerdere afdelingen. In deze periode van behandeling is er grote behoefte aan één vast aanspreekpunt. Dit is de casemanager. De patiënt én zijn naasten kunnen met al hun vragen over de diagnose, behandeling en nazorg bij hem of haar terecht.

Spin in het web
Elke casemanager heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied (kankersoort). De casemanager is goed op de hoogte van de specifieke ziekte en behandeling van de patiënt. Hij of zij vervult bovendien een coördinerende taak als het gaat om het zorgtraject in het ziekenhuis.

Schakel tussen patiënt en zorgverleners
Zo nodig legt de casemanager vragen van de patiënt voor aan de behandelend specialist of andere betrokken zorgverleners. Ook kan de casemanager doorverwijzen naar andere zorgverleners. Dit betekent onder andere dat de casemanager:

 • zo mogelijk aanwezig is bij de afspraken met de behandelend arts over de diagnose en/of het behandelplan.
 • bemiddelt bij het inschakelen van andere hulpverleners zoals de oncologiewijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, diëtist of thuiszorg.
 • zo nodig contact heeft met de andere hulpverleners en/of uw huisarts.
 • contact en overleg heeft met de betrokken medisch specialisten van andere ziekenhuizen (als een deel van uw behandeling daar plaatsvindt).

Persoonlijke ondersteuning
Behalve voor antwoord op praktische vragen kan een patiënt tijdens het gehele behandelingsproces bij de casemanager terecht voor advies, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. Ook zorgen, angsten, psychosociale en/of sociale problemen kunnen met de casemanager besproken worden.

Binnen de huisartsenpraktijk ook een vast aanspreekpunt oncologie?
De zorg in de eerstelijn wordt niet gestructureerd aangeboden. Veel kankerpatiënten geven aan dat zij na het behandeltraject in het ziekenhuis aansluiting missen met de juiste hulp en ondersteuning. Sinds 2019 is er een koplopers groep – verpleegkundig specialist, oedeemfysiotherapeut (met specialisatie oncologie), huisarts of praktijkverpleegkundige (met kennisgebied oncologie) – die zich inzetten om de kankerzorg in de eerstelijn beter te laten aansluiten.

Stappenplan vaste aanspreekpunt eerstelijn
Deze koplopers groep waar Jolanda Dekker (zie vlog) onderdeel van uitmaakt heeft een gestructureerde werkwijze ontwikkeld voor de huisartsenpraktijk en passen deze werkwijze toe. Iedereen die vanuit de huisartsenpraktijk mensen met kanker passend wil ondersteunen kan gebruik maken van een speciaal ontwikkelde Toolbox. In een stappenplan is uitgewerkt hoe de kankerzorg gerealiseerd kan worden met behulp van een POH oncologie. Deze handvatten zullen een impuls geven aan de ontwikkeling van ook een vast aanspreekpunt oncologie binnen de huisartsenpraktijk.

Meer lezen over de rol van Jolanda Dekker binnen de huisartsenpraktijk Copenhaege te Vlaardingen, klik hier. Stichting OOK faciliteert en begeleidt de koplopers groep bij het opzetten en integreren van niet-medische ondersteuning binnen de huisartspraktijk. www.stichting-ook.nl

Met PROMS naar een passend behandelplan

PROMs geven inzicht in hoe een patiënt zich voelt en welke doelen en voorkeuren hij heeft. Die informatie helpt de zorgprofessional om samen met de patiënt tot een passend behandelplan te komen. Hoe werkt dat in de praktijk, hoe implementeer je het en wat heb je daarvoor nodig?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee gestructureerd en systematisch gemeten wordt hoe de patiënt zich voelt. De zorgprofessional en de patiënt kunnen aan de hand van deze uitkomsten in gesprek gaan en samen beslissen over passende zorg.

Negen ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland gebruiken dezelfde PROMs in de spreekkamer bij borstkanker om samen met de patiënt te beslissen over passende zorg tijdens de behandeling en in het nazorgtraject. En doordat de ziekenhuizen allemaal dezelfde PROMs uitvragen, kunnen ze de uitkomsten ook gebruiken om de zorg te verbeteren. “We hebben gekozen voor een gevalideerde set PROMs van het internationaal samenwerkingsverband ICHOM”, zegt Femmy Meenhorst, projectleider van PROMs in de spreekkamer bij borstkanker, onderdeel van het thema Passend behandelplan. “In het begin hebben we uitgebreid gediscussieerd over welke vragen we van deze set zouden gebruiken. Het is heel belangrijk om daar overeenstemming over te krijgen. Alle deelnemende ziekenhuizen moeten precies hetzelfde vragen aan de patiënt op hetzelfde moment, anders kun je de uitkomsten niet vergelijken.” Uiteindelijk kozen de ziekenhuizen voor de gehele set vragen. Na verloop van tijd zal deze set met patiënten worden geëvalueerd.

Implementatieles: Goed afstemmen met stakeholders  
Gera Welker, implementatiedeskundige van het programma Regionale oncologienetwerken: “Wat dit project bijzonder maakt, is de ambitie om met meer ziekenhuizen tegelijk een PROMs-set te implementeren. Dit betekent onder meer dat je het eens moet worden over welke indicatoren je wilt gebruiken. De projectgroep heeft de tijd genomen om samen te bepalen: wat vinden wij nou echt van belang? Als je dat goed doet met elkaar, leg je een stevige basis om daarna sneller stappen te kunnen zetten. We zien vaak dat wanneer dit in de beginfase niet zorgvuldig wordt gedaan, dat dan op een later moment in het traject problemen ontstaan die tot veel vertraging – en soms zelfs afstel – leiden. Mooi ook dat ze niet opnieuw het wiel uitvinden door te kiezen voor een bestaande set indicatoren en gebruik maken van de mogelijkheid om te kunnen benchmarken.”

PROMs in de praktijk
Het Amphia Ziekenhuis is een van de deelnemende ziekenhuizen. In dit ziekenhuis vullen patiënten op meerdere momenten deze vragenlijsten in via het patiëntportaal Mijnamphia, met een nulmeting voorafgaand aan het behandeltraject. Na ongeveer zes maanden ontvangen ze deze vragenlijsten opnieuw en vervolgens vijf jaar lang elk jaar, voorafgaand aan het controlebezoek. Verpleegkundig specialist Dunja van der Meer ziet veel patiënten in de spreekkamer vóór, tijdens en na hun behandeltraject. Ze bespreekt uitslagen van onderzoeken, beantwoordt vragen, geeft informatie over de verschillende behandelingen en verwijst door waar nodig. “Het mooie van PROMs in de spreekkamer is dat ik het gesprek veel beter kan toespitsen op wat de patiënt die tegenover mij zit, nodig heeft. Als ze bijvoorbeeld slecht scoort op vermoeidheid, dan kan ik daar in de spreekkamer specifiek op ingaan: ‘Ik zie dat u last heeft van vermoeidheidsklachten; kunnen we kijken waar dat door komt en hoe we dit kunnen verbeteren?’” Ook helpen PROMs om het gesprek aan te gaan over onderwerpen waar patiënten niet zo gemakkelijk zelf over beginnen, maar die wel mede hun kwaliteit van leven bepalen, zoals seksualiteit. “Met de negen ziekenhuizen hebben we een gezamenlijk nazorgprotocol gemaakt als basis voor een individueel nazorgplan. Zodoende adviseren we bij bepaalde klachten hetzelfde, of verwijzen we op dezelfde manier”, aldus Van der Meer. “Met behulp van PROMs kan ik als verpleegkundig specialist veel meer voor mijn patiënten betekenen. Zij geven aan dat ze zich meer gehoord en gezien voelen, en dat ze het fijn vinden om samen te kunnen beslissen over de beste optie om hun klacht op te lossen. De patiënt wordt hier echt beter van.”

Opvallend is dat de kartrekkers van dit project veelal verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zijn. Meenhorst denkt dat dit een belangrijke succesfactor is: “Zij hebben veel contact met patiënten en zijn ook heel gemotiveerd om het voor die patiënt nog beter te doen. We hebben van begin af aan tegen iedereen gezegd: je doet dit project in de eerste plaats voor de patiënt die tegenover je in de spreekkamer zit. Het belangrijkste is om de PROMs te gebruiken in het contact met de individuele patiënt. Benchmarken is vers twee. Dat spreekt verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten heel erg aan.”

Implementatieles: betrek stakeholders op een passende manier
Welker: “Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben zo’n belangrijke rol! Zij hebben vaak meer contact met de patiënt dan de arts, en de patiënt vertelt hen vaak ook gemakkelijker dingen, ook over meer gevoelige onderwerpen. Vaak is het ook de verpleegkundige die de PROMs uitvraagt. Interessant is dat die verpleegkundige iets doet in het voortraject wat heel essentieel is op een later moment tijdens het gesprek met de patiënt over een passend behandelplan. Dan moet je wel zeker weten dat je de gegevens goed kunt interpreteren. Een goed individueel dashboard is daarvoor onmisbaar, want dat gesprek wordt gevoerd op basis van deze gegevens. Hoe weet je zeker dat dit goed werkt? In hoeverre spreken zorgprofessionals daar vooraf nog met elkaar over? Daar ben ik wel benieuwd naar.”

Techniek op orde    
“Als er ergens in het proces iets niet lekker loopt, de linkjes doen het bijvoorbeeld niet, dan haken patiënten en medewerkers snel af. Daarom hebben we ICT hierbij betrokken om ons te helpen de techniek goed op orde te krijgen”, zegt Meenhorst. “Business intelligence is ook hartstikke belangrijk bij het opzetten van een regionaal dashboard. Gegevens worden vanuit het epd, de PROMs en het Integraal Kankercentrum Nederland verstuurd naar de stichting Dutch Hospital Data die deze data verzamelt, beheert en analyseert; dat is heel complex allemaal. Een groot ziekenhuis heeft hier een aparte afdeling voor, bij een kleiner ziekenhuis valt dit onder ICT. Het duurde daarom even voordat we de juiste mensen aan tafel hadden. Gelukkig konden we die aanhaken zodat we ons dashboard hebben gekregen.”

Implementatieles: zet specifieke expertise in gedurende het hele proces
“Werkt een proces niet goed, dan verdwijnt inderdaad de motivatie om eraan deel te nemen”, beaamt Welker. “ICT is heel belangrijk, en business intelligence ook. Heel goed dat ze die gaandeweg het traject alsnog hebben meegenomen. Daarmee laten ze ook zien dat je gedurende een traject aanpassingen kunt doen die ervoor zorgen dat het beter wordt.”

Eigen zorgproces
“We hebben ziekenhuizen zoveel mogelijk vrijheid gegeven om PROMs in hun eigen proces in te bouwen omdat iedereen toch een ander zorgproces heeft”, zegt Meenhorst. “Dat is ook een van de redenen dat het zo goed loopt. We zeggen niet: Zo moet je PROMs implementeren, maar geven de huizen de mogelijkheid dit op hun eigen manier te doen die past bij hun zorgproces en cultuur.”

Implementatieles: geef autonomie en vertrouwen
Welker: “Dat vind ik mooi. De projectgroep zegt dus: dit is de set waarmee we gaan werken, maar ieder ziekenhuis bepaalt zelf hoe ze die set implementeren. Dat is natuurlijk afhankelijk van je epd-systeem, maar ook van de manier waarop je de zorg georganiseerd hebt en hoe de cultuur is in een ziekenhuis. Dat vraagt om specifieke implementatiestrategieën. Als je ieder de ruimte geeft om dat op zijn eigen manier te doen, dan geeft dat een gevoel van autonomie en vertrouwen. Je spreekt wel dezelfde doelen met elkaar af zodat je gezamenlijk de resultaten van die PROMs kunt vergelijken. Want daar wil je naartoe, naar sámen verbeteren.”

Gesprek met patiënt
Meenhorst: “Je moet absoluut iets doen met de uitkomsten van de PROMs, je moet ze terugkoppelen aan de patiënt, dus met haar bespreken. Want daarvoor doe je het; om te kijken, sámen met die patiënt, wat voor haar passende zorg is. Door er in de spreekkamer zorgvuldig op terug te komen, merkt de patiënt dat het invullen van die vragenlijsten van direct belang voor haar behandeling is. Als de arts niet terugkomt op de antwoorden die de patiënt gegeven heeft, dan doet ze de volgende keer echt niet meer mee.”

Welker: “Helemaal eens. Je vraagt tijd en vertrouwen van de patiënt om die vragenlijsten in te vullen, dan moet je ook laten zien dat je wat met de antwoorden doet.”

Verdiepingssessie
Dinsdag 25 mei is er  een Verdiepingssessie over PROMs in relatie tot Passend behandelplan. Benieuwd naar hoe je PROMs in kunt zetten en waar je op moet letten? Meld je dan aan.

(bron Regionale oncologienetwerken: https://www.oncologienetwerken.nl/nieuws/artikel/met-proms-naar-een-passend-behandelplan)

Online informatiebijeenkomst tumor first ovariumcarcinoom

Klinische genetica en Pathologie starten met Tumor First traject ovariumcarcinoom
In het kader van therapiekeuze voor ovariumcarcinoom faciliteren de afdelingen Klinische genetica en Pathologie van het Erasmus MC sinds kort tumor diagnostiek voor BRCA1 en BRCA2. Dit Tumor First ovariumcarcinoom traject houdt in dat de behandelaar de BRCA tumor analyse aanvraagt bij het Erasmus MC via de lokale patholoog. Alleen bij een afwijkende uitslag van de tumortest en/of blijvende verdenking op een erfelijke aanleg wordt de patiënte verwezen naar de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC.

De financiering
De financiering van de tumoranalyse gaat via het moleculair diagnostisch tarief van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC en wordt niet gedeclareerd bij de aanvragende behandelaar.

Wat komt er aan bod?
Het Tumor First traject en de counselingsaspecten

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor gynaecologen, oncologen en verpleegkundig specialisten /PA betrokken bij de zorg voor ovariumcarcinoom patiënten. Deelname is mogelijk voor iedereen die werkzaam in een ziekenhuis uit het oncologienetwerk Concord (ook voor professionals uit het Embraze netwerk).

Data
14 december 2020
11 januari 2021

Tijdstip
17.30 -18.30 uur

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden bij de secretaris van het oncologienetwerk Margie Bosman via m.bosman@franciscus.nl. Graag vermelden welke datum u wenst deel te nemen!

Vragen?
Inhoudelijke vragen kunt u mailen aan Dr. A. Wagner, Klinisch geneticus via a.wagner@erasmusmc.nl of Dr. H.J. Dubbink, Klinisch moleculair bioloog in de pathologie via h.dubbink@erasmusmc.nl.

Vlog 3: Samen werken aan Passend behandelplan bij borstkanker

Samen werken aan het verbeteren van de borstkankerzorg in de spreekkamer, binnen het eigen ziekenhuis en binnen het samenwerkingsverband als geheel!

Klik hier om het vlog te bekijken.

Ziekenhuizen uit het oncologienetwerk Concord en één uit het Embraze netwerk maken voor hun borstkanker patiënten gebruik van PROMS. PROMS staat voor Patient Reported Outcome Measures. Dat zijn identieke gevalideerde meetinstrumenten. Daarmee wordt gemeten hoe een patiënt zich voelt. Het gaat om aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn zoals pijn, vermoeidheid, angst en gemeten worden door de patiënt zelf. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen vragenlijsten. De mamma-chirurg, verpleegkundig specialist, mamma-verpleegkundige en de patiënt gebruiken de uitkomsten in de spreekkamer om samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en te kijken wat de impact van keuzes zijn op het dagelijks leven.

Met het vergelijken van de uitkomsten van de individuele patiënt maar ook met de patiëntenpopulatie (soortgelijke patiënten in leeftijd en/of categorie), kan in kaart worden gebracht hoe bijvoorbeeld het verloop van een bepaalde behandeling ervaren wordt. Dit helpt bij de terugkoppeling en de keuzes voor de nazorg van de individuele patiënt.

Deelnemende ziekenhuizen

Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis, het Borstcentrum Zuidholland Zuid (Ikazia, Maasstad, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut en het Franciscus Gasthuis & Vlietland)

Credits vlog

Met dank aan:
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis
Erasmus MC Kankerinstituut
Embraze oncologienetwerk

En natuurlijk alle mensen die aan het woord zijn in het vlog!

Concept & Creatie
Noesja, Buro voor communicatie en Beeldconnecties.

Onthulling van de letters Erasmus MC Kanker Instituut

Met de onthulling van de letters Erasmus MC Kanker Instituut afgelopen woensdag 8 juli jl. is dit deel van het academische ziekenhuis officieel geopend. Dit is twee jaar na de verhuizing van de Daniel den Hoedkliniek naar de nieuwbouw in het centrum. Prof. dr. Stefan Sleijfer, afdelingshoofd Interne Oncologie en vicevoorzitter van het Instituut stelt dat de patiënten erg tevreden zijn met de nieuwe plek.

Ter ere van de officiële opening kleurt het gebouw vijf avonden op rij rood. Woensdag was de eerste keer.

Lees het interview met prof. dr. Stephan Sleijfer op de website van het Erasmus MC >> klik hier.