Europese erkenning voor Anser prostaatnetwerk

Rotterdam, 9 augustus 202

Prostaatkanker

Europese erkenning voor Anser prostaatnetwerk

Het Anser prostaatnetwerk heeft van de Europese urologenvereniging European Association of Urology (EAU) een belangrijke erkenning gekregen. Anser krijgt het predicaat Centre of Excellence en is de komende vijf jaar lid van het European Prostate Cancer Centres of Excellence.

Dat is best bijzonder, vertelt uroloog prof. Chris Bangma, namens het Erasmus MC Kanker Instituut penvoerder van Anser. ‘De ontwikkeling van netwerkzorg is in Europa betrekkelijk nieuw. Zo’n predicaat Centre of Excellence wordt bijna altijd aan één instituut toegekend. Europa ziet nu kennelijk in dat met netwerkontwikkeling goede zorg in verschillende ziekenhuizen aan elkaar te schakelen is en dat het Anser prostaatnetwerk een topinstituut is.’

Beloning

De erkenning is dus een beloning voor het Erasmus MC Kanker Instituut, regisseur van de netwerkzorg, en alle aangesloten ziekenhuizen. ‘En natuurlijk ook voor alle zorgverleners die zich binnen het netwerk bezighouden met de zorg voor prostaatkankerpatiënten.’

Goed getraind

In Anser werken acht ziekenhuizen in Rotterdam, Goes, Leiden, Den Haag, Dordrecht en Amsterdam nauw met elkaar samen in de zorg voor patiënten met prostaatkanker. Eén van de verdiensten van het netwerk is dat het leeuwendeel van de operaties aan prostaatkanker in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt geconcentreerd. Dat zorgt ervoor dat de opererende urologen en het ondersteunend ok-personeel buitengewoon goed getraind zijn in dit type ingrepen.

Eensluidend

‘Maar denk ook aan de harmonisatie van protocollen in de deelnemende ziekenhuizen’, voegt Bangma toe. ‘Diagnoses worden in toenemende mate op dezelfde manier gesteld en gerapporteerd, zodat we een grote hoeveelheid eensluidende data kunnen opbouwen. Dat heeft onder meer als voordeel dat we de zorg goed kunnen evalueren en eventuele verbeteringen snel kunnen invoeren.’

Lees meer over Anser prostaatnetwerk op de website van het netwerk.

(bron: Erasmus MC Kanker Instituut)

Klinische studies Erasmus MC beschikbaar voor ziekenhuizen Concord

Behandelopties toegankelijker
Met één druk op de knop een overzicht van alle lopende klinische studies in het Erasmus MC. Met de nieuwe website van het Clinical Trial Center is dat vanaf nu mogelijk. Verwijzers van de Concord-ziekenhuizen krijgen toegang tot de site. Doel: behandelopties toegankelijker maken.

Inzichtelijk
‘Verwijzers zijn de specialisten die patiënten behandelen in de ziekenhuizen’, legt Mark Mannaart, Sectormanager Clinical Trial Center (CTC), uit. ‘Nu moeten zij toevallig maar net weten wanneer waar welke studies lopen, maar op de site is dat voor de hele regio overzichtelijk gemaakt. Ze kunnen er filteren op kenmerken van de patiënt en studies van het ziekenbeeld. Het doel is zo de behandelopties toegankelijker maken.’

Waardevol
‘Die informatie legden wij bij het CTC al gestructureerd vast, maar omdat het waardevol is voor de hele regio hebben we een website ontwikkeld. Een ander voordeel is dat we hier de informatie makkelijk up-to-date kunnen houden. Momenteel staan er alleen nog klinische studies van de specialismen Hematologie en Interne oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut op, maar uiteindelijk hopen we dat méér specialismen en ziekenhuizen hun informatie via de site gaan delen. In de volgende fase is het doel om ook studies van andere centra te ontsluiten.’

Website
De website www.trials-zwn.nl is vorige week in gebruik genomen. Er zijn startende en lopende klinische studies op te vinden waarvoor verwijzers patiënten nog kunnen aanmelden. De site is momenteel uitsluitend toegankelijk voor de ziekenhuizen aangesloten bij het Concord netwerk. Zij kunnen een account aanmaken.

2de regiobijeenkomst AYA-zorg

Na de succesvolle eerste bijeenkomst van vorig jaar, organiseren we op 21 juni 2022 (16.00-18.00 uur) weer een AYA-meeting voor zorgprofessionals uit ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland.

Voor het programma klik hier.

Deel deze informatie met collega’s voor wie dit ook interessant kan zijn.

Aanmelden gaat via Rinie Lammers van het Maasstad Ziekenhuis per mail lammersr@maasstadziekenhuis.nl.

We hopen jullie weer te zien op 21 juni!

Nieuwe datum bijeenkomst Urotheelkankerzorg

Onze regiobijeenkomst Urotheelkanker is verplaatst naar woensdag 7 september. Doel van de bijeenkomst het delen van kennis en ervaring in relatie tot het thema passend behandelplan plus het maken van vervolgafspraken voor implementatie in de regio. De bijeenkomst is bedoeld voor casemanagers, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, urologen, oncologen in de regio Zuidwest Nederland betrokken bij urotheelkankerzorg.

Programma

Casemanagers voorprogramma

16.00 – 16.15 uur
Voorstel rondje

16.15 – 16.45 uur
Voorlichting en follow up voor verwijzende ziekenhuizen Denise Kooper (casemanager, Blaaskankercentrum Rotterdam) Joni Zee (Verpleegkundig specialist Blaaskankercentrum Rotterdam)

16.45 – 17.15 uur
Netwerk casemanagement
Jozien Helleman (Project manager Implementatie passend behandelplan Zuidwest Nederland) Denise Kooper (casemanager, Blaaskankercentrum Rotterdam)

17.15 – 18.00 uur
Radiotherapie bij blaaskanker Martine Franckena (Radiotherapeut, Blaaskankercentrum Rotterdam)

18.00 – 19.00 uur – Buffet

Casemanagers, Urologen, Oncologen programma

19.00 – 19.30 uur
Regionaal zorgpad Spierinvasieve blaaskanker & Regionaal zorgpad UTUC
Tahlita Zuiverloon (Uroloog, Blaaskankercentrum Rotterdam)

19.30 – 19.55 uur
Citrien Implementatie project passend behandelplan: Verwijsbrief en gebruik Zorgplatform & Consultkaarten Jozien Helleman (Project manager Implementatie passend behandelplan Zuidwest Nederland)

19.55 – 20.25 uur
Lopende studies Joost Boormans (Uroloog, Blaaskankercentrum Rotterdam)

20.25 – 20.30 uur
Afsluiting en concretiseren vervolgstappen

Aanmelden graag via concord-margiebosman@franciscus.nl

Vragen over deze bijeenkomst kunt u stellen aan Jozien Helleman via j.helleman@erasmusmc.nl

Regiobijeenkomst psychosociale oncologie

Op donderdag 2 juni vanaf 17.30 uur vindt de regiobijeenkomst Meet & Match (M&M) plaats in het Erasmus MC, onderwijsruimte 35 aan de Dr. Molewaterplein 40 te Rotterdam. Een bijeenkomst, bestemd voor professionals die werken met kankerpatiënten.

Tijdens deze bijeenkomst worden aan de hand van casuïstiek met elkaar ervaringen en inzichten uitgewisseld over de screening en matching op gebied van de psychosociale oncologie. Juist ook de uitwisseling en ontmoeting tussen de 2e en 1e lijn is daarbij waardevol.

De bijeenkomst is kosteloos. Er is accreditatie voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide hand-out met bij de casuïstiek passende psychosociale mogelijkheden.

De Meet & Match wordt georganiseerd in opdracht van brancheorganisatie IPSO en met ondersteuning van KWF. De Meet & Match in de regio Concord wordt gefaciliteerd door het Erasmus MC Kanker Instituut. De ontwikkeling van het concept is ondersteund door het Ministerie van VWS.

Aanmelden kan online via de link www.ipso.nl/meet-match. Graag voor 26 mei 2022.

Symposium slok- en maagdarmkanker Zuidwest Nederland

Wij organiseren samen met het oncologienetwerk EMBRAZE  op 9 mei 2022 het symposium slok- en maagdarmkankerzorg: A patient Journey

De zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker is complex. Er zijn diverse disciplines bij betrokken. Diagnostiek, behandeling en nazorg vinden veelal op verschillende locaties plaats.
Goede afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en met de patiënt is hierbij essentieel. Tijdens dit symposium bekijken we enkele onderdelen van het zorgpad slokdarm- en maagkanker: Welke resultaten zijn behaald en hoe kan het nog beter?

Datum     : 9 mei 2022
Tijd           : 14.00 tot 20.00 uur
Locatie    : Van der Valk hotel Blijdorp, Energieweg 2, Rotterdam

Aanmelden verloopt via het oncologienetwerk EMBRAZE en kan per e-mail: info@embraze.net o.v.v. naam, functie, organisatie en BIG-nummer.

Klik op “symposium” voor het complete programma.

Eenheid in taal in oncologische registratie

Eenheid van taal in de oncologische registratie is essentieel voor de klinische praktijk, de gezamenlijke besluitvorming met de patiënt én de wetenschap.

Prof. dr. Marc Besselink (hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder pancreas- en hepatobiliaire chirurgie in het Amsterdam UMC) is duidelijk “uniformiteit in taal is de weg voorwaarts. Wat ik nu in ontslagbrieven vaak aantref is een soort proza, er wordt veel te veel gebruikgemaakt van het vrije veld. Dit betekent dat ik een hele status moet uitpluizen om de informatie te vinden die ik zoek. En dan nog loop ik er tegenaan dat ik niet weet of complicaties die niet vermeld zijn, zich wel of niet hebben voorgedaan bij een patiënt. De informatievoorziening moet eenduidig en compleet zijn en de gegevenssets helpen om dit te realiseren.”…….

Lees het interview met Drs. Eefje van Kessel MBA (Themamanager Gegevenssets Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’) en Marjolijn Swart (communicatiemanager Stichting kanker.nl). Ze geven uitleg over de gegevenssets die worden ontwikkeld en vertaald naar begrijpelijke taal voor patiënten om tot deze eenheid in taal te komen.

Via deze link kom je bij het artikel in Oncologie up to date: https://oncologienetwerken.nl/nieuws/artikel/van-gegevensset-naar-begrijpelijke-taal-voor-patienten

(bron foto: website oncologienetwerken. Op foto Marc Besselink & Eefje van Kessel)

Kuipers ambassadeur van reg. oncologienetwerken

“Oncologische zorg is complex en daarom zijn regionale samenwerkingsverbanden zo ontzettend belangrijk.” Dit zijn de woorden van Ernst Kuipers, nu minister van VWS. Net als Arja Broenland (directeur NFK) en Han van Krieken (rector magnificus Radboud Universiteit) was Kuipers, nog voor hij minister werd, bereid om op video te vertellen waarom het Citrien programma zo waardevol is.

Je kunt het filmpje met Ernst Kuipers en de andere ambassadeurs bekijken op de impactpagina van het Citrienfonds – even doorklikken naar Regionale oncologienetwerken!

Meerdaagse training MDL @ Terschelling

Wad’n workshop #MDL op #Terschellling. Een concept dat bij bijv. het longcarcinoom, melanoom en RCC succesvol is. Een #kleinschalig, #multidisciplinair, #interactief met een programma dat gericht is op #chirurgen, #internist-oncologen, #MDL-artsen en #radiotherapeuten.

Kijk hier voor de informatie: https://lnkd.in/dygzW4ZT.

Regionale online scholing oncologie voor huisartsen.

Ons netwerk en het Erasmus MC Kanker Instituut organiseren op 10 maart 2022 weer een online scholing oncologie voor huisartsen. Dit keer staat deze in het teken van “voegdiagnostiek en wanneer te verwijzen?”.

Als huisarts wordt u geïnformeerd over de laatste kennis op het gebied van de oncologie, met bijzondere aandacht voor pancreas-, long-, oesophaguscarcinoom en hematologische oncologie. Daarnaast staat de scholing in teken van de vloeiende samenwerking tussen huisarts en specialist en hoe deze samenwerking op te tuigen zodat hij geborgd is en blijft.

De online bijeenkomst wordt georganiseerd door het Leerpunt KOEL. Alle informatie over het programma, de sprekers, de kosten en de accreditatiepunten, vindt u hier: https://lnkd.in/dTRZ-sRX