Online informatiebijeenkomst tumor first ovariumcarcinoom

Klinische genetica en Pathologie starten met Tumor First traject ovariumcarcinoom
In het kader van therapiekeuze voor ovariumcarcinoom faciliteren de afdelingen Klinische genetica en Pathologie van het Erasmus MC sinds kort tumor diagnostiek voor BRCA1 en BRCA2. Dit Tumor First ovariumcarcinoom traject houdt in dat de behandelaar de BRCA tumor analyse aanvraagt bij het Erasmus MC via de lokale patholoog. Alleen bij een afwijkende uitslag van de tumortest en/of blijvende verdenking op een erfelijke aanleg wordt de patiënte verwezen naar de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC.

De financiering
De financiering van de tumoranalyse gaat via het moleculair diagnostisch tarief van de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC en wordt niet gedeclareerd bij de aanvragende behandelaar.

Wat komt er aan bod?
Het Tumor First traject en de counselingsaspecten

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor gynaecologen, oncologen en verpleegkundig specialisten /PA betrokken bij de zorg voor ovariumcarcinoom patiënten. Deelname is mogelijk voor iedereen die werkzaam in een ziekenhuis uit het oncologienetwerk Concord (ook voor professionals uit het Embraze netwerk).

Data
14 december 2020
11 januari 2021

Tijdstip
17.30 -18.30 uur

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden bij de secretaris van het oncologienetwerk Margie Bosman via m.bosman@franciscus.nl. Graag vermelden welke datum u wenst deel te nemen!

Vragen?
Inhoudelijke vragen kunt u mailen aan Dr. A. Wagner, Klinisch geneticus via a.wagner@erasmusmc.nl of Dr. H.J. Dubbink, Klinisch moleculair bioloog in de pathologie via h.dubbink@erasmusmc.nl.

Vlog 3: Samen werken aan Passend behandelplan bij borstkanker

Samen werken aan het verbeteren van de borstkankerzorg in de spreekkamer, binnen het eigen ziekenhuis en binnen het samenwerkingsverband als geheel!

Klik hier om het vlog te bekijken.

Ziekenhuizen uit het oncologienetwerk Concord en één uit het Embraze netwerk maken voor hun borstkanker patiënten gebruik van PROMS. PROMS staat voor Patient Reported Outcome Measures. Dat zijn identieke gevalideerde meetinstrumenten. Daarmee wordt gemeten hoe een patiënt zich voelt. Het gaat om aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn zoals pijn, vermoeidheid, angst en gemeten worden door de patiënt zelf. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen vragenlijsten. De mamma-chirurg, verpleegkundig specialist, mamma-verpleegkundige en de patiënt gebruiken de uitkomsten in de spreekkamer om samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en te kijken wat de impact van keuzes zijn op het dagelijks leven.

Met het vergelijken van de uitkomsten van de individuele patiënt maar ook met de patiëntenpopulatie (soortgelijke patiënten in leeftijd en/of categorie), kan in kaart worden gebracht hoe bijvoorbeeld het verloop van een bepaalde behandeling ervaren wordt. Dit helpt bij de terugkoppeling en de keuzes voor de nazorg van de individuele patiënt.

Deelnemende ziekenhuizen

Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis, het Borstcentrum Zuidholland Zuid (Ikazia, Maasstad, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut en het Franciscus Gasthuis & Vlietland)

Credits vlog

Met dank aan:
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis
Erasmus MC Kankerinstituut
Embraze oncologienetwerk

En natuurlijk alle mensen die aan het woord zijn in het vlog!

Concept & Creatie
Noesja, Buro voor communicatie en Beeldconnecties.

Onthulling van de letters Erasmus MC Kanker Instituut

Met de onthulling van de letters Erasmus MC Kanker Instituut afgelopen woensdag 8 juli jl. is dit deel van het academische ziekenhuis officieel geopend. Dit is twee jaar na de verhuizing van de Daniel den Hoedkliniek naar de nieuwbouw in het centrum. Prof. dr. Stefan Sleijfer, afdelingshoofd Interne Oncologie en vicevoorzitter van het Instituut stelt dat de patiënten erg tevreden zijn met de nieuwe plek.

Ter ere van de officiële opening kleurt het gebouw vijf avonden op rij rood. Woensdag was de eerste keer.

Lees het interview met prof. dr. Stephan Sleijfer op de website van het Erasmus MC >> klik hier.

Vlog: Regionale kankerzorg gaat door in tijden van Corona

Kristel Kuiper: “Ik weet dat de kankerzorg doorgaat maar wilde graag zien en horen, hoe dan? Bij alle ziekenhuizen uit het oncologienetwerk een kijkje nemen is natuurlijk niet haalbaar. Dus bezocht ik twee van de negen ziekenhuizen uit dit netwerk om een beter beeld te krijgen van de kankerzorg in coronatijd. Ook sprak ik met een huisarts en vroeg ik een patiënt naar haar ervaring.”

Bekijk het vlog wat ik hierover maakte.

Webinar nascholing oncologie voor huisartsen regio Rijnmond

In samenwerking met Stichting Koel organiseert het oncologienetwerk Concord op 6 oktober 2020 een webinar nascholing voor huisartsen in de regio Rotterdam. Deze bijeenkomst is online en zal niet  plaatsvinden in het Erasmus MC!

Het programma

Korte introductie Concord
door Dr. J.C. Drooger, internist-oncoloog Ikazia Ziekenhuis, voorzitter regiocommissie
Concord.

Samenwerken in de regio op het gebied van borstkankerzorg
door Dr. L.B. (Linetta) Koppert, oncologisch chirurg Erasmus MC Kanker Instituut

Cervixcytologie en HPV
door Dr. W. (Ward) Hofhuis, gynaecoloog met oncologisch aandachtsgebied
Franciscus Gasthuis & Vlietland lid regiocommissie Concord

Colorectaal carcinoom en het bevolkingsonderzoek; hebben we de chirurg nog nodig
in de toekomst?
door  Dr. A.Y. (Annemieke) Thijssen, Maag Darm Lever arts, Albert Schweitzer                                                Ziekenhuis Dordrecht, lid regiocommissie Concord

De anderhalve lijn, recept voor regionale prostaatconsultatie?
door Prof. Dr. C.H. (Chris) Bangma, Hoogleraar Urologie Erasmus MC Kanker                                                 Instituut

Nieuwe ontwikkelingen: immunotherapie in de oncologie.
door Dr. A.A.M. (Astrid) van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker                                              Instituut

Afsluiting + evaluatieformulieren (online)

Kijk voor alle informatie over deze nascholing op de website van Stichting KOEL. Daar staat ook de link voor huisartsen om zich aan te melden. Klik hier!

Jubileumuitgave Embraze kankernetwerk

Het andere oncologienetwerk van Zuidwest Nederland, Embraze bestaat 5 jaar. In een speciale jubileumuitgave (pfd) nemen ze je mee naar de oorsprong tot wat het nu, vijf jaar later, is.

Bianka Mennema, voorzitter van het Dagelijk Bestuur van Embraze, is trots op de samenwerking die steeds meer vruchten afwerpt. “De openheid waarmee in zogenoemde uitkomstbesprekingen resultaten met elkaarworden gedeeld, had niemand vijf jaar geleden kunnen bedenken”, vervolgt Bianka. “Maar het is goed én nodig om vervolgstappen te zetten.”

Voor de toekomst ziet zij veel mooie uitdagingen die het kankernetwerk verder brengen. “Ik zie
graag dat er nog meer onderling wordt uitgewisseld”, licht Bianka toe. “En dat een model
voor echelonnering van tumorspecifieke MDO’s goed wordt ingericht.” Met deze inrichting kunnen professionals beter en efficiënter multidisciplinaire besprekingen houden. “Zo dragen we
iets bij aan vermindering van de werklast van onze professionals en wordt elke patient op de
juiste wijze besproken.”

Ook doet Bianka een beroep op iedere professional. “Maak eens tijd vrij om met elkaar
mee te lopen op de werkvloer. En voeg een belangrijke dimensie toe: laat patiënten meedoen.
Niet alleen in de spreekkamer samen beslissen over behandelingen, maar laat patiënten ook
meepraten over het verbeteren van processen!”

(bron: jubileumuitgave Embraze p. 3)

Lees hun jubileumuitgave: https://lnkd.in/dj5Qa2h