Vijf vragen aan Erna Elfrink linkin pin oncologienetwerk Zuidwest

Welke rol heb je bij de verdere ontwikkeling van de regionale netwerkvorming oncologie?

Voor de komende vier jaar ben ik vanuit het Erasmus Kanker Instituut de (nieuwe) linkin pin tussen het NFU/Citrienfonds en ons regionale oncologienetwerk Zuidwest Nederland. Voor deze  periode is het belangrijk om de landelijke projecten naar de regio te vertalen en ervoor te zorgen dat iedereen hiervan gebruik kan maken. Mijn rol zie ik als de verbinder; tussen de projecten binnen de regio en de twee (sub)netwerken CONCORD en EMBRAZE.

Hoe zie je dat met de komst van het regiobureau CONCORD?

Dat betekent dat de regiomanager van EMBRAZE (Jet van Lierop) en regiomanager (de nieuwe collega) van CONCORD en ik als een drie-eenheid zullen optreden voor het hele netwerk Zuidwest Nederland. Met elkaar stimuleren we de tumornetwerken en de best practises in de regio waarbij mijn taak hierover terug te koppelen naar de landelijke partijen en stakeholders.

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling die is doorgemaakt?

Ik ben onder de indruk van wat er is gebeurd in onze regio op het gebied van netwerkzorg oncologie. Er is discussie geweest of dit landelijk gestimuleerd moet worden of juist meer vanuit de regio omdat het daar ‘echt’ gebeurt. Het is goed dat er op landelijk niveau (binnen thema’s) kaders zijn uitgezet. Daar hebben we op regioniveau nu profijt van. Daarom zijn we zo ver gekomen met de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Er zijn concrete afspraken over de zorg; waar mogelijk dichtbij, indien nodig verder weg. Ook met de oprichting van het (sub)netwerk CONCORD is er het besef dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Er ligt een hele solide basis om verder te ontwikkelen.

Wat gaat de patiënt merken van de komende ontwikkelingen?

De patiënt gaat merken is dat hij/zij in meerdere ziekenhuizen of locaties behandeld zal gaan worden. We zullen de patiënt hier op moeten voorbereiden en informeren over het ‘hoe’ en ‘waarom’ hiervan. Hier ligt ook de uitdaging als het we het hebben over het casemanagement binnen het netwerk; voor het hele zorgtraject van de patiënt. Dat is beslist iets waar we de komende periode met elkaar aan gaan werken.

Hoe ziet de oncologische zorg in onze regio eind 2020 uit?

Over vier jaar hebben we de regionale samenwerking verder geconcretiseerd en stellen we voor elke patiënt gezamenlijk het behandeltraject vast. Daarmee wordt het voor de hem of haar direct duidelijk hoe het zorgtraject zal verlopen; het hoe, waarom en ook het waar. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Dichtbij waar het kan en verder weg als het moet. We zijn heel goed op weg, maar er moet nog veel gebeuren!