Verder met regionale netwerkvorming met steun van het Citrienfonds

De focus van netwerkvorming zal voor de regio Zuidwest Nederland dit jaar liggen op:
– Een toekomstbestendige netwerkstructuur (van projectorganisatie naar netwerk).
– De verdere implementatie van netwerk-tumorgroepen (netwerkstandaarden en monitoren).
– De implementatie van een regionaal documentbeheersysteem.
– Echelonnering model regionale MDO’s.
– De registratie pilot Borstkanker, indicatoren en waardegedreven zorg.
– Communicatie, waaronder de aansluiting eerstelijnszorg (huisartsen en para medici).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het regiobureau via ccn@erasmusmc.nl. Voor meer informatie over het het landelijke Citrienproject Naar regionale oncologische netwerken en de ontwikkelingen in de andere regio’s klik hier.