Regionale bijeenkomst dashbord borstkanker

De regionale kankerzorg heeft een uitkomsten dashboard voor borstkanker. Hiermee kunnen arts, verpleegkundig specialist en patiënt beter samen beslissen over de best passende behandeling, het verloop monitoren en kijken wat de gevolgen zijn op het dagelijks leven. Door middel van benchmarken kunnen ziekenhuizen ook onderling vergelijken om hun kankerzorg verder te verbeteren. Hoe de acht regionale ziekenhuizen hiermee aan de slag gaan, wordt in deze regionale bijeenkomst verder verkend.  Zo werken we samen aan het verder verbeteren van de regionale borstkankerzorg.

Waarom de samenwerking belangrijk is zie je terug in het vlog dat we maakten over het passend behandelplan. Link: https://youtu.be/28wMVc0iSKs.