Regiobijeenkomst psychosociale oncologie

Op donderdag 2 juni vanaf 17.30 uur vindt de regiobijeenkomst Meet & Match (M&M) plaats in het Erasmus MC, onderwijsruimte 35 aan de Dr. Molewaterplein 40 te Rotterdam. Een bijeenkomst, bestemd voor professionals die werken met kankerpatiënten.

Tijdens deze bijeenkomst worden aan de hand van casuïstiek met elkaar ervaringen en inzichten uitgewisseld over de screening en matching op gebied van de psychosociale oncologie. Juist ook de uitwisseling en ontmoeting tussen de 2e en 1e lijn is daarbij waardevol.

De bijeenkomst is kosteloos. Er is accreditatie voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide hand-out met bij de casuïstiek passende psychosociale mogelijkheden.

De Meet & Match wordt georganiseerd in opdracht van brancheorganisatie IPSO en met ondersteuning van KWF. De Meet & Match in de regio Concord wordt gefaciliteerd door het Erasmus MC Kanker Instituut. De ontwikkeling van het concept is ondersteund door het Ministerie van VWS.

Aanmelden kan online via de link www.ipso.nl/meet-match. Graag voor 26 mei 2022.