Regiobijeenkomst Colorectaal Carcinoom (CRC)

Op 3 november a.s. is er een regiobijeenkomst colorectaal carcinoom in het Erasmus MC Kankerinstituut.

Eén van de doelen van ons oncologienetwerk is het stimuleren van het bespreken van de resultaten van de kwaliteit van zorg per tumorgroep. Het IKNL verzamelt deze uitkomstenset en deelt deze met de regio. Deze resultaten vormen een start voor het verbeteren van de zorg en de behandeling voor de patiënt met een colorectaal carcinoom. Door te werken met een zo stabiel mogelijke set van uitkomsten, kunnen deze door de jaren heen vergeleken worden. Het gezamenlijk oppakken van de eventuele verbeterpunten stimuleert de onderlinge samenwerking

Er zijn 3 pijlers
1: Richtlijn
2: Lopende / nieuwe studies
3: Wat gaat er goed en wat kan er beter in de regio

Doelgroep
GE-Chirurgen, internist-oncologen, MDL-artsen, Radiotherapeuten, Radiologen, verpleegkundigen en       verpleegkundig specialisten.

Interesse?
Aanmelden kan door een mail te sturen aan: Concord-MargieBosman@franciscus.nl