NFK congres 16 november 2023

De Wet Marktordening Gezondheidszorg is volwassen. Nu de transparantie nog.

Wie geinteresseerd is, is welkom: www.nfk.nl/congres

Op 1 januari 2024 is het 18 jaar geleden dat de Wet Marktordening Gezondheidszorg van kracht werd. Volgens deze wet zijn alle zorgaanbieders verplicht publiekelijk inzicht te geven in hun kwaliteit. Dit openbare inzicht heeft twee doelen: zorgverzekeraars worden geacht niet meer alleen op kosten zorg in te kopen, maar ook op kwaliteit. En burgers worden geacht met de voeten te gaan stemmen. Als zij weten waar de zorg goed is, zullen meer mensen voor die zorgaanbieder kiezen. Goede zorgaanbieders kunnen zo groeien en minder goede zorgaanbieders gaan hun kwaliteit verbeteren of besluiten iets anders te gaan doen. Maar, kunnen mensen met kanker anno 2023 stemmen met de voeten? Weten zij waar de oncologische zorg goed is? Helaas is het antwoord op deze vragen nee. Er is nog onvoldoende transparantie voor patiënten.

Op het NFK-congres blikken we terug op de uitvoering van de wet sinds 2006 en welke lessen we hebben te leren. We bespreken en bediscussiëren hoe de wet nageleefd zou moeten worden om transparantie voor patiënten te realiseren. We staan nu aan de vooravond van een toenemende concentratie van zorg en differentiatie tussen ziekenhuizen. Wat betekent dit voor de verplichte transparantie? Wat is er nodig om mensen met kanker eindelijk te geven waar ze recht op hebben: inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg.

De wet is volwassen, maar transparantie staat onterecht nog in de kinderschoenen.

In de volgende sessie zit Hans Westgeest van EMBRAZE in het panel.

De toekomst van transparantie: waar gaan we naar toe en wat kunnen we doen?
Bespreking moeilijkheden, mogelijkheden en oplossingen vanuit alle perspectieven ahv vragen/stellingen/beeldthema’s zoals (nog in concept):
– Van uitkomstinformatie naar inzicht in expertise: wat betekent dit voor alle belanghebbenden?
– Transparantie versus registratielast: hoe tackelen we dit oude argument snel en concreet?
– Transparantie, netwerkzorg en differentiatie tussen ziekenhuizen: welke concrete stappen moeten we de komende jaren zetten?

Wanneer:           donderdag 16 november 2023, 09:00 tot 16:00 uur

Waar:              Figi Hotel, Zeist

Wie:               200 deelnemers, bestaande uit vertegenwoordigers kankerpatiëntenorganisaties, leden patiëntenadviesraden/cliëntenraden, professionals (medisch specialisten, verpleegkundigen, netwerkcoördinatoren, bestuurders) die betrokken zijn bij NFK-transparantietrajecten Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer en Transparante Oncologische netwerkzorg, leden Taskforce Oncologie, NVZ, NFU, SONCOS, KWF, KankerNL, IKNL, VWS, ZiNL, NZa, DICA, ZN, zorgverzekeraars

Dagvoorzitter:  Ghislaine Plag