Nascholing huisartsen vroegdiagnostiek oncologie

In samenwerking met Leerpunt KOEL organiseren we op 5 oktober 2021 een webinar Oncologie in de regio. Het onderwerp van deze nascholing voor huisartsen is vroegdiagnostiek, laatste inzichten, wanneer te verwijzen.

Tijdens deze online scholing wordt u grondig geïnformeerd over de laatste kennis op het gebied van de oncologie, met bijzondere aandacht voor pancreas-, long-, oesophaguscarcinoom en hematologische oncologie. In deze nascholing ligt het accent op vroegdiagnostiek vanuit de huisarts en wanneer u doorverwijst. Daarnaast staat de scholing in teken van een vloeiende samenwerking tussen huisarts en specialist en hoe deze samenwerking op te tuigen zodat hij geborgd blijft.

De sprekers zijn afkomstig van de verschillende ziekenhuizen uit het oncologienetwerk Concord en het Erasmus MC Kanker Instituut. Binnen het programma is er gelegenheid om vragen te stellen.

Programma

18.00-18.10 uur Dr. J.C. Drooger, internist-oncoloog Ikazia Ziekenhuis, voorzitter Oncologie-regiocommissie Concord met korte introductie Concord.
18.10-18.45 uur Prof. Dr. C.H.J. (Casper) van Eijck, pancreato-biliair chirurg Erasmus MC: Pancreaskopcarcinoom: een vreemd gevoel in de bovenbuik; naar huis of verder kijken?
18.45-19.20 uur F.A.H. (Frank) Jacobs, longarts, Ikazia Ziekenhuis: Longcarcinoom: Hoesten! Wat moet ik daar mee?
19.20-19.30 uur Pauze
19.30- 20.05 uur Dr. Y. (Yorick) Sandberg, internist-hematoloog, Maasstad Ziekenhuis: Hematologie: De bobbel in de nek en algemene malaise: toch maar starten met lab?
20.05-20.40 uur Dr. A.Y (Annemieke) Thijssen, MDL-arts, Albert Schweitzer Ziekenhuis: Slokdarmcarcinoom: Wat te doen als het eten blijft hangen? Doet u een gastroscopie?
20.40 uur Afronding, laatste vragen en invullen evaluatieformulieren
21.00 uur Einde

Kijk voor alle informatie en het aanmelden op de website van Leerpunt KOEL.