Klinische studies Erasmus MC beschikbaar voor ziekenhuizen Concord

Behandelopties toegankelijker
Met één druk op de knop een overzicht van alle lopende klinische studies in het Erasmus MC. Met de nieuwe website van het Clinical Trial Center is dat vanaf nu mogelijk. Verwijzers van de Concord-ziekenhuizen krijgen toegang tot de site. Doel: behandelopties toegankelijker maken.

Inzichtelijk
‘Verwijzers zijn de specialisten die patiënten behandelen in de ziekenhuizen’, legt Mark Mannaart, Sectormanager Clinical Trial Center (CTC), uit. ‘Nu moeten zij toevallig maar net weten wanneer waar welke studies lopen, maar op de site is dat voor de hele regio overzichtelijk gemaakt. Ze kunnen er filteren op kenmerken van de patiënt en studies van het ziekenbeeld. Het doel is zo de behandelopties toegankelijker maken.’

Waardevol
‘Die informatie legden wij bij het CTC al gestructureerd vast, maar omdat het waardevol is voor de hele regio hebben we een website ontwikkeld. Een ander voordeel is dat we hier de informatie makkelijk up-to-date kunnen houden. Momenteel staan er alleen nog klinische studies van de specialismen Hematologie en Interne oncologie in het Erasmus MC Kanker Instituut op, maar uiteindelijk hopen we dat méér specialismen en ziekenhuizen hun informatie via de site gaan delen. In de volgende fase is het doel om ook studies van andere centra te ontsluiten.’

Website
De website www.trials-zwn.nl is vorige week in gebruik genomen. Er zijn startende en lopende klinische studies op te vinden waarvoor verwijzers patiënten nog kunnen aanmelden. De site is momenteel uitsluitend toegankelijk voor de ziekenhuizen aangesloten bij het Concord netwerk. Zij kunnen een account aanmaken.