Eenheid in taal in oncologische registratie

Eenheid van taal in de oncologische registratie is essentieel voor de klinische praktijk, de gezamenlijke besluitvorming met de patiënt én de wetenschap.

Prof. dr. Marc Besselink (hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder pancreas- en hepatobiliaire chirurgie in het Amsterdam UMC) is duidelijk “uniformiteit in taal is de weg voorwaarts. Wat ik nu in ontslagbrieven vaak aantref is een soort proza, er wordt veel te veel gebruikgemaakt van het vrije veld. Dit betekent dat ik een hele status moet uitpluizen om de informatie te vinden die ik zoek. En dan nog loop ik er tegenaan dat ik niet weet of complicaties die niet vermeld zijn, zich wel of niet hebben voorgedaan bij een patiënt. De informatievoorziening moet eenduidig en compleet zijn en de gegevenssets helpen om dit te realiseren.”…….

Lees het interview met Drs. Eefje van Kessel MBA (Themamanager Gegevenssets Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’) en Marjolijn Swart (communicatiemanager Stichting kanker.nl). Ze geven uitleg over de gegevenssets die worden ontwikkeld en vertaald naar begrijpelijke taal voor patiënten om tot deze eenheid in taal te komen.

Via deze link kom je bij het artikel in Oncologie up to date: https://oncologienetwerken.nl/nieuws/artikel/van-gegevensset-naar-begrijpelijke-taal-voor-patienten

(bron foto: website oncologienetwerken. Op foto Marc Besselink & Eefje van Kessel)