Vlog 3: Samen werken aan Passend behandelplan bij borstkanker

Samen werken aan het verbeteren van de borstkankerzorg in de spreekkamer, binnen het eigen ziekenhuis en binnen het samenwerkingsverband als geheel!

Klik hier om het vlog te bekijken.

Ziekenhuizen uit het oncologienetwerk Concord en één uit het Embraze netwerk maken voor hun borstkanker patiënten gebruik van PROMS. PROMS staat voor Patient Reported Outcome Measures. Dat zijn identieke gevalideerde meetinstrumenten. Daarmee wordt gemeten hoe een patiënt zich voelt. Het gaat om aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn zoals pijn, vermoeidheid, angst en gemeten worden door de patiënt zelf. Gedurende het behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen vragenlijsten. De mamma-chirurg, verpleegkundig specialist, mamma-verpleegkundige en de patiënt gebruiken de uitkomsten in de spreekkamer om samen te beslissen over de behandeling, het verloop te monitoren en te kijken wat de impact van keuzes zijn op het dagelijks leven.

Met het vergelijken van de uitkomsten van de individuele patiënt maar ook met de patiëntenpopulatie (soortgelijke patiënten in leeftijd en/of categorie), kan in kaart worden gebracht hoe bijvoorbeeld het verloop van een bepaalde behandeling ervaren wordt. Dit helpt bij de terugkoppeling en de keuzes voor de nazorg van de individuele patiënt.

Deelnemende ziekenhuizen

Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis, het Borstcentrum Zuidholland Zuid (Ikazia, Maasstad, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut en het Franciscus Gasthuis & Vlietland)

Credits vlog

Met dank aan:
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis
Erasmus MC Kankerinstituut
Embraze oncologienetwerk

En natuurlijk alle mensen die aan het woord zijn in het vlog!

Concept & Creatie
Noesja, Buro voor communicatie en Beeldconnecties.