Artikelen door Noesja Hoffschlag

Regionale bijeenkomst dashbord borstkanker

De regionale kankerzorg heeft een uitkomsten dashboard voor borstkanker. Hiermee kunnen arts, verpleegkundig specialist en patiënt beter samen beslissen over de best passende behandeling, het verloop monitoren en kijken wat de gevolgen zijn op het dagelijks leven. Door middel van benchmarken kunnen ziekenhuizen ook onderling vergelijken om hun kankerzorg verder te verbeteren. Hoe de acht […]

Gratis symposium behandeling melanoom stadium III

Gratis mini-symposium over de behandeling van stadium III melanoom voor oncologen, chirurgen, dermatologen en verpleegkundig specialisten. (incl. accreditatie) Woensdag 10 november 2021, 18.00 – 21.00 uur Rotterdam Op het programma casus gestuurd bespreken stadiëring en lokale behandeling, de adjuvante behandeling, lopende en komende studies m.b.t. melanoom stadium II en III en delen (eerste) ervaringen met […]

Webinar succesvolle gegevensuitwisseling Rotterdamse Ziekenhuizen (SRZ)

Op dinsdag 21 september 2021 organiseren we vanuit de Samenwerkende Rotterdamse Ziekenhuizen (SRZ) een webinar over de ervaringen voor succesvolle gegevensuitwisseling met behulp van het Zorgplatform. Elisa Timmer-Voets laat zien hoe de registratie van patiënttoestemmingen in het Maasstad Ziekenhuis is geregeld. Jan Drooger is internist-oncoloog in het Ikazia en voorzitter regionale oncologienetwerk Concord. Hij toont […]

Nascholing huisartsen vroegdiagnostiek oncologie

In samenwerking met Leerpunt KOEL organiseren we op 5 oktober 2021 een webinar Oncologie in de regio. Het onderwerp van deze nascholing voor huisartsen is vroegdiagnostiek, laatste inzichten, wanneer te verwijzen. Tijdens deze online scholing wordt u grondig geïnformeerd over de laatste kennis op het gebied van de oncologie, met bijzondere aandacht voor pancreas-, long-, […]

AYA*-bijeenkomst voor zorgprofessionals uit Zuidwest Nederland

Op 21 september 2021 organiseert het Erasmus MC Kanker Instituut en het Maasstad Ziekenhuis een AYA bijeenkomst voor zorgprofessionals. Doel van deze bijeenkomst is kennismaken en ervaringen uitwisselen. We zien dat steeds meer ziekenhuizen begonnen zijn met het inregelen van de AYA-zorg in zijn of haar ziekenhuis of hiermee willen starten. Vragen die beantwoord worden: […]

Vlog 4: Het vaste aanspreekpunt oncologie

Het vaste aanspreekpunt, de casemanager oncologie Speciaal voor de begeleiding van patiënten met kanker zijn er binnen de ziekenhuizen casemanagers. In een periode die veel onzekerheid met zich mee brengt, is er behoefte aan persoonlijke begeleiding. Kankerpatiënten én hun naasten kunnen daarom met elke vraag terecht bij hun vaste aanspreekpunt, de casemanager. In dit vlog […]

Met PROMS naar een passend behandelplan

PROMs geven inzicht in hoe een patiënt zich voelt en welke doelen en voorkeuren hij heeft. Die informatie helpt de zorgprofessional om samen met de patiënt tot een passend behandelplan te komen. Hoe werkt dat in de praktijk, hoe implementeer je het en wat heb je daarvoor nodig? Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn gevalideerde […]

Online informatiebijeenkomst tumor first ovariumcarcinoom

Klinische genetica en Pathologie starten met Tumor First traject ovariumcarcinoom In het kader van therapiekeuze voor ovariumcarcinoom faciliteren de afdelingen Klinische genetica en Pathologie van het Erasmus MC sinds kort tumor diagnostiek voor BRCA1 en BRCA2. Dit Tumor First ovariumcarcinoom traject houdt in dat de behandelaar de BRCA tumor analyse aanvraagt bij het Erasmus MC […]

Vlog 3: Samen werken aan Passend behandelplan bij borstkanker

Samen werken aan het verbeteren van de borstkankerzorg in de spreekkamer, binnen het eigen ziekenhuis en binnen het samenwerkingsverband als geheel! Klik hier om het vlog te bekijken. Ziekenhuizen uit het oncologienetwerk Concord en één uit het Embraze netwerk maken voor hun borstkanker patiënten gebruik van PROMS. PROMS staat voor Patient Reported Outcome Measures. Dat […]

Onthulling van de letters Erasmus MC Kanker Instituut

Met de onthulling van de letters Erasmus MC Kanker Instituut afgelopen woensdag 8 juli jl. is dit deel van het academische ziekenhuis officieel geopend. Dit is twee jaar na de verhuizing van de Daniel den Hoedkliniek naar de nieuwbouw in het centrum. Prof. dr. Stefan Sleijfer, afdelingshoofd Interne Oncologie en vicevoorzitter van het Instituut stelt […]